Bemötande · C-PTSD · Mind recovery terapi · psykvård

Att hantera det outhärdliga

Något som funnits som en röd tråd i min kontakt inom psykiatrin är att man vill lära patienten att hantera känslor och minnen. Tanken kan låta god, att ge patienten verktyg för att kunna få en bättre vardag. Men är det alltid lämpligt att kräva av någon att hantera känslor och minnen? En sak man… Fortsätt läsa Att hantera det outhärdliga

Bemötande · Mind recovery terapi · psykvård

När vården särar på det som hör ihop

Något jag aldrig riktigt har förstått är att man inte bara inom psykiatrin utan även inom primärvården inte bara skiljer på det fysiska och psykiska utan även skiljer olika symtom åt som om de vore olika saker eller olika sjukdomar. När jag var 19 år och kom i kontakt med psykiatrin hade jag även olika… Fortsätt läsa När vården särar på det som hör ihop

Bemötande · Okategoriserade

I karantän med psykisk ohälsa

Med anledning av Coronaviruset skrev jag den 18/3 2020 en debattartikel som publicerades i Göteborgs-posten. Ett stycke klipptes bort pga max antal tecken. Här är hela texten ifall du missat min artikel, inklusive det bortklippta stycket som jag tycker är viktigt att ha med. Länken till artikeln finns i slutet av texten. Det kan vara… Fortsätt läsa I karantän med psykisk ohälsa

övergrepp · Bemötande · Mind recovery terapi · psykvård · Självskadebeteende

Jag ville inte dö utan bli räddad!

Efter några år inom psykiatrin förvärrades mitt självskadebeteende avsevärt eftersom rätt hjälp uteblev. Jag beskrevs vara kronisk suicidal och att det fanns en ständig risk för att jag skulle avlida till följd av mina destruktiva beteenden. Men jag ville inte dö innerst inne. Av alla självskador och självmordsförsök jag gjort fanns det "bara" två eller… Fortsätt läsa Jag ville inte dö utan bli räddad!

Mind recovery terapi · psykvård

Varför stannade jag kvar?

18 år var jag inom psykiatrin. 18 år fick jag inte den hjälp jag behövde. Varför lämnade jag inte psykiatrin långt tidigare? Vad gjorde att jag stannade kvar i något som inte kunde hjälpa mig och tvärtom förvärrade min ohälsa? Varför tog det så många år innan jag vände de ryggen och letade efter ett… Fortsätt läsa Varför stannade jag kvar?

Bemötande · Mind recovery terapi · psykvård · Tvångsåtgärder

När tvångsåtgärder triggar minnen av trauman!

Jag har skrivit om tvångsåtgärder förut men vill belysa ämnet från en speciell vinkel. Låt mig belysa hur tvångsåtgärder kan trigga traumatiska minnen av det som har fört många till psykiatrin i första hand! (Obs, texten kan vara obehaglig att läsa om du varit utsatt för sexuella övergrepp!) Bältesfixering: Jag har i min barndom blivit… Fortsätt läsa När tvångsåtgärder triggar minnen av trauman!

psykvård

Ett hopkok av diagnoser

Jag har nyligen läst igenom alla mina journaler inom psykiatrin från år 2000 till år 2017. Det som slår mig med häpnad är hur uppenbart det är hur olika diagnoser smög sig in och sedan antogs vara fakta. Läkare efter läkare satte sina egna diagnoser på mig tills jag hade 14 stycken sammanlagt! Låt mig… Fortsätt läsa Ett hopkok av diagnoser

Livet idag · psykvård

Konsekvenser av utebliven behandling

Visst kommer man på sig själv ibland och undrar "vart tog åren vägen"? Många år togs ifrån mig. 2 år har gått sen jag har varit i kontakt med psykiatrin. Sammanlagt hade jag då spenderat 18 år inom psykiatrin utan bestående förbättringar. Min grundproblematik fanns kvar och utgjorde funktionshinder dagligen och gett upphov till ett… Fortsätt läsa Konsekvenser av utebliven behandling

Bemötande

Möt mig utan ord

Det finns saker i livet som inte kan uttryckas i ord. Det måste upplevas. Det finns känslor som inte kan kläs i ord. Det finns tillstånd man kan hamna i som helt enkelt ligger bortom ord. Känslomässig smärta, upplevd ensamhet, känslan av att gå itu inuti eller att drunkna i ett svart hål är sådant… Fortsätt läsa Möt mig utan ord

Bemötande · psykvård

Stoppa undan skuldkortet!

Orda har makt. Fel ord vid fel tillfälle kan åstadkomma mycket skada. Händer det dessutom regelbundet och orden kommer från personer i maktpositioner kan det påverka en mer än man tror. Jag tror inte att någon med flit vill lägga skulden på en patient men likväl har man skuldbelagt mig i mycket stor utsträckning under… Fortsätt läsa Stoppa undan skuldkortet!

övergrepp · Bemötande · psykvård

Sexuella övergrepp inom psykiatrin

Att vara inlagd på psyk leder för de flesta till tanken att man är där för att få vård och hjälp att må bättre. Rent generellt utgår nog de flesta från att det är en trygg plats att vara på. Men tyvärr är psykiatrin inte förskonad från människor som utsätter andra för sexuella övergrepp. Dessa… Fortsätt läsa Sexuella övergrepp inom psykiatrin

Bemötande · C-PTSD · psykvård

Att blunda för konsekvenser av trauma

Det har hela tiden funnits en röd tråd i misslyckandet att hjälpa mig inom psykiatrin. Det finns många bidragande faktorer till mitt missnöje men den största gemensamma nämnaren är att man inte såg och inte har förstått hur barndomstrauman påverkar en människa. Man erkände inte konsekvenserna av mina trauman. Redan från första början då jag… Fortsätt läsa Att blunda för konsekvenser av trauma

C-PTSD · Mind recovery terapi

Det kroppen mindes glömde psykiatrin bort!

Trauma som orsakats av övergrepp resulterar inte bara i psykisk ohälsa. När man utsätts för övergrepp traumatiseras även kroppen. Trauma ger upphov till känslor som skräck och panik som gör att muskler spänner sig och svåra anspänningar kan göra ont. Kroppen tillfogas även fysisk skada av olika slag. När man växer upp kan detta leda… Fortsätt läsa Det kroppen mindes glömde psykiatrin bort!

Bemötande · psykvård

Tillvarata patientens kunskaper!

Vi har kommit till ett skede inom sjukvården där personcentrerad vård ska spela en allt större roll. Patienter ska kunna ha inflytande över sin vård och deras kunskaper om sitt eget tillstånd bör lyssnas på och tillvaratas. Detta är självklart viktigt inom psykiatrin också. Varför? Därför att mycket inom psykisk ohälsa är en subjektiv upplevelse.… Fortsätt läsa Tillvarata patientens kunskaper!

Mind recovery terapi · psykvård

Jakten på symtom

Jag har under årens lopp fått känna på många olika sätt att må psykiskt dåligt på. Allt från daglig ångest som gränsar till psykos, till att matvägra, hetsäta, skära mig, allvarliga sömnproblem, panikångestattacker, gråtattacker, raseriutbrott, apati, flashbacks, hallucinationer, katatoni, nattsvarta depressioner och hypomaniska skov. Ibland kom många saker samtidigt, ibland omväxlande i olika perioder. Men… Fortsätt läsa Jakten på symtom

Bemötande · psykvård

Att kunna möta patienten i det känsloläget den är i!

När vårt känsloliv är ur balans mår vi psykiskt dåligt. Det är väldigt vanligt att vi då blir mer sårbara och har lättare för att känna negativa känslor. Det kan yttra sig genom att vi har nära till gråt, att minsta lilla kan få tårarna att rinna. Eller så får vi svårigheter att hantera vår… Fortsätt läsa Att kunna möta patienten i det känsloläget den är i!

Bemötande

Bemöt människan, inte diagnosen!

Under alla år som jag sökte till psyk akut, blev inlagd eller var på öppenvården så fanns det en specifik sak som jag saknat i de flesta möten med vårdpersonal. Helhetssynen. Det är få läkare som sett hela mig, vem jag är. Redan vid det första mötet fokuserades det på min problematik och mina diagnoser.… Fortsätt läsa Bemöt människan, inte diagnosen!

Bemötande · psykvård · Självskadebeteende

Rekommendationer vs verkligheten, Självskadebeteende

Inga rekommendationer följdes i min så kallad vård för varken psykiatrins påstådda bordeline diagnos eller för min svåra PTSD. Allt det som borde ha gjorts ignorerades och följden blev att mitt enda sätt att hantera min psykiska ohälsa på var att skada mig själv för att avleda min smärta. Detta eskalerade väldigt fort och blev… Fortsätt läsa Rekommendationer vs verkligheten, Självskadebeteende

Bemötande · C-PTSD · psykvård

Rekommendationer vs verkligheten, Ptsd

Som jag skrivit i föregående inlägg så rättade man sig knappast efter rekommendationer för behandling av Eips (emotionell instabil personlighetsstörning) utan gjorde faktiskt tvärt emot i det mesta. Hur förhöll det sig med mina andra diagnoser? I detta inlägg ska jag beskriva hur man behandlat och bemött min svåra PTSD med flertal dissociativa tillstånd. Utredning:… Fortsätt läsa Rekommendationer vs verkligheten, Ptsd

Bemötande · psykvård · Självskadebeteende · Tvångsåtgärder

Rekommendationer vs verkligheten, borderline

Jag har utan utredning blivit diagnosticerad med grav borderline problematik (Eips) som 19 åring år 2000. Egentligen SKA åtminstone en basutredning ALLTID göras inför eventuellt vårdåtagande. Detta ignorerades i 15 år. Trots utredning som till slut blev av år 2015 och som visade att jag inte uppfyllde kriterierna för Eips fortsatte man tills 2017 sätta… Fortsätt läsa Rekommendationer vs verkligheten, borderline

Bemötande · psykvård · Självskadebeteende

Vård på villkor

Tänk dig att du söker akut hjälp på sjukhuset för att du har fått hemska utslag, bölder och eksem. Det kliar fruktansvärt mycket och det är omöjligt att låta bli att riva och klia huden utan att bli helt galen. Hela din kropp är täckt och läkarna inser att du har fått en livsfarlig reaktion… Fortsätt läsa Vård på villkor

Bemötande · psykvård

Konsekvenser för den rättslöse patienten, del 3

Man kan utan tvivel påstå att patienter inom psykiatrin med lätthet kan kränkas, behandlas hur som helst och utsättas för faror eftersom ingen är på deras sida när det väl gäller. Systemet är inte uppbyggd så att det skulle gynna patienterna utan verksamheterna till nästan vilket pris som helst. Det blir inga följder, inga konsekvenser… Fortsätt läsa Konsekvenser för den rättslöse patienten, del 3

Okategoriserade · psykvård

Den rättslöse patienten, del 2

Själva ordet klagomål har ingen positiv laddning. Men man kan använda klagomål som en möjlighet att förbättra sin verksamhet. Att patienter klagar på vården, anmäler brister och skador borde ses som en fördel, en tjänst till alla kommande patienter. Klagomål som erkänns och hanteras rätt kan ju leda till ökad medvetenhet kring risker så att… Fortsätt läsa Den rättslöse patienten, del 2

Bemötande · psykvård

Den rättslöse patienten, del 1

När man råkat ut för en vårdskada inom somatiken är det oftast rätt lätt att bevisa det. Det finns konkreta skador. När man däremot råkar ut för en patientskada inom psykiatrin har man sällan bevis. Hur ska man bevisa att man mått psykiskt dåligt av ett bemötande, en åtgärd eller en behandling? Tyvärr är det… Fortsätt läsa Den rättslöse patienten, del 1

Okategoriserade

Hjälpmedel vid psykisk ohälsa

Vi är vana vid att människor som har fysiska funktionshinder använder hjälpmedel i sin vardag. Det är inget konstigt om någon som är blind använder käpp. Det är självklart att någon som inte kan gå behöver en rullstol. Hur är det då om man lider av psykisk ohälsa? Finns det hjälpmedel som kan underlätta? Ett… Fortsätt läsa Hjälpmedel vid psykisk ohälsa

Bemötande · psykvård · Tvångsåtgärder

Vårdrelaterat PTSD, många lider i det tysta!

Ingen väljer att må dåligt. När vi mår psykiskt dåligt har vi rätt att få hjälp precis som om vi hade brutit benet. När man söker sig till psykiatrin hoppas man på just det, att få hjälp. Men vad händer om de som tagit på sig yrkesrollen att hjälpa oss missbrukar sitt ansvar? Man kan… Fortsätt läsa Vårdrelaterat PTSD, många lider i det tysta!

Mind recovery terapi · psykvård

Är vi verkligen sjuka?

När jag kom i kontakt med psykiatrin för första gången som 19 åring möttes jag av läkare som jag trodde ville hjälpa mig efter mitt första självmordsförsök. Olika läkare gjorde olika bedömningar. Olika termer och benämningar skrevs in i mina journaler om vad som de trodde fattades mig och vilka mediciner som skulle hjälpa. Den… Fortsätt läsa Är vi verkligen sjuka?

Bemötande

När beslut fattas över ens huvud och kränkningar normaliseras

Man kan bli kränkt på olika sätt. Det behöver inte vara stora och omvälvande saker som att bli bältad. Det fattas dagligen beslut på en avdelning som inte är tvång men som ändå känns kränkande. Beslut som tas över patientens huvud. Det kan ske på både frivillig vård och under tvångsvård. Det har inte med… Fortsätt läsa När beslut fattas över ens huvud och kränkningar normaliseras

psykvård

Rysk roulette vid platsbrist

Att platsbristen inom vården överlag är ett problem är ganska bekant. Det ekar i media om att människor som behöver vård skickas hem, ligger på britsar i korridoren eller skrivs ut för snabbt. Även psykiatrin är hårt drabbad av för få sängplatser. Man har under årens lopp stängt fler och fler slutenvårdsavdelningar. Vissa avdelningar stängs… Fortsätt läsa Rysk roulette vid platsbrist

psykvård

Förvaring utan behandling

När man är inlagd på psyk mår man oftast som sämst. Första tanken som slår mig är att man just då behöver extra mycket hjälp. Paradoxalt nog görs det tvärtom inom psykiatrin, något jag aldrig har förstått mig på. När man är på en slutenvårdsavdelning är det läkaren som avgör om du får gå ut… Fortsätt läsa Förvaring utan behandling

psykvård · Tvångsåtgärder

Hur ser det ut på Piva?

De flesta behöver aldrig tillbringa tid på Piva, psykiatrisk intensivvårdsavdelning, och det kan man vara tacksam för. På Piva är man om man har tvångsvård, lpt. Du kan inte hamna på Piva om du vårdas enligt hsl dvs frivilligt. På Piva hamnar man om läkare anser att du inte kan vårdas på en allmännpsykiatrisk avdelning… Fortsätt läsa Hur ser det ut på Piva?

Bemötande · C-PTSD · psykvård

Anpassa vården till patienten!

Ett stort och ganska vanligt problem jag har stött på genom alla år inom både sluten - och öppenvården är att man gärna generaliserar om olika behandlingsformer och vill ha de som universallösning till alla problem. Man utgår från att vissa saker hjälper alla. Nog delvis på grund av att det finns nationella riktlinjer från… Fortsätt läsa Anpassa vården till patienten!

Bemötande · C-PTSD · psykvård

Bristande kunskaper om dissociativa störningar

Jag har dissocierat som barn och haft dissociativa störningar som vuxen som en följd av komplex ptsd. (mer om dissociativa störningar https://sv.m.wikipedia. org/wiki/Dissociation_(psykologi) Kunskapsnivån om denna psykologiska försvarsmekanism inom psykiatrin i Malmö har varit skrämmande låg. Läkare och även överläkare har genom alla år antingen inte förstått hur dissociativa störningar kan te sig eller så har… Fortsätt läsa Bristande kunskaper om dissociativa störningar

psykvård

Att dela rum på psyk

När jag för första gången blev inlagd på psyk år 2000 så fanns det fortfarande fyrbäddsrum här i Malmö. Dessa byggdes som tur var om till tvåbäddsrum och på en vanlig avdelning finns det bara 2 enkelrum. I enkelrummen får de med särskilda behov vara, exempelvis om man är bunden till rullstol eller behöver fysisk… Fortsätt läsa Att dela rum på psyk

Bemötande · Livet idag · Självskadebeteende

Ärren på själen syns på armarna

Har du mött någon som har läkta men ärrade armar/ben som tydligt visar på resultat av självskador? Hur ska man bemöta någon? Ska man låtsas om att inte se det? Ska man fråga? Hur önskar jag som har ärr bli bemött? För det första kan det vara bra att förstå varför någon exempelvis skurit sig.… Fortsätt läsa Ärren på själen syns på armarna

Bemötande · psykvård

Ärlig kommunikation tolkas som manipulation

Hur ofta har jag inte hört och läst i mina journaler att jag är manipulativ. Man har bedömt mitt svåra självskadebeteende som att jag vill styra och manipulera min omgivning. Jag har aldrig förstått det då och gör det inte nu heller. Man har i det sammanhanget ofta refererat till min borderline problematik, en stämpel… Fortsätt läsa Ärlig kommunikation tolkas som manipulation

psykvård

När rutiner haltar och säkerheten brister

Rutiner kan vara väldigt tråkiga. Men bra rutiner kan vara livsviktiga på en sluten avdelning. När rutinerna haltar då öppnas det luckor för misstag och de kan vara farliga! Jag har upplevt det många gånger att en avdelning med skötare och sjuksköterskor som trivs och som därför utgör en rutinerad och kontinuerlig arbetsstyrka är en… Fortsätt läsa När rutiner haltar och säkerheten brister

Bemötande · Okategoriserade

Anhörigas tysta kamp

Peter och jag gifte oss 2003. Det var han och jag redan från första början. Men vem visste att vårt liv skulle se ut så som det har gjort? Vi har nog levt mer ifrån varandra än tillsammans. Jag på psyk eller behandlingshem och han har pendlat mellan jobbet, hemmet och att besöka mig. Varje… Fortsätt läsa Anhörigas tysta kamp

Bemötande · psykvård

Paradoxala åtgärder inom psykiatrin

Efter att jag hade varit inom psykiatrin i flera år så hade jag upplevt många motsägelsefulla bedömningar. Men det mest paradoxala var när överläkarna inte var överens om huruvida jag var en fara för mig själv eller inte trots att jag precis hade gjort en allvarlig självskada. När jag läser mina journaler så genomsyras de… Fortsätt läsa Paradoxala åtgärder inom psykiatrin

Okategoriserade

Psyk mediciner utan ände

Redan vid min första inläggning på psyk år 2000 var det första jag fick en diagnos (utan utredning) och tillhörande mediciner. Man började medicinera mig för bipolär sjukdom, depression, ångest och sömnstörningar. Listan av diagnoser fylldes sakta på med åren, likaså antal piller. Jag fick tidigt höra att jag var svårmedicinerad och åratal av testande… Fortsätt läsa Psyk mediciner utan ände

Bemötande · psykvård

Psykiatrisk vård skapar uppgivenhet

När man mått dåligt under så många år och man inte ser en öppning då är det svårt att vara motiverad till fortsatt vård. När man dessutom inte blir trodd, inte blir bemött med respekt, inte blir lyssnad på längre, då är det inte konstigt att en enorm uppgivenhet greppar tag om en och man… Fortsätt läsa Psykiatrisk vård skapar uppgivenhet

psykvård

Misshandlad på Psyk

2014 var jag återigen inlagd på en allmänpsykiatrisk avdelning. Mitt mående hade som vanligt nått botten och jag kämpade mot de allra svartaste depressiva känslorna. Vid flertal gånger skadade jag mig allvarligt och läkaren bestämde att jag inte kunde vara kvar utan behövde skickas till Piva, psykiatrisk intensiv vårdsavdelning. Jag fick som så många gånger… Fortsätt läsa Misshandlad på Psyk

Bemötande · psykvård

Psykiatrins ljusspridare

Alla mina tidigare inlägg har handlat om alla brister, allt som gått snett, och det finns så mycket mer att berätta om den saken. Men jag vill inte bara påpeka alla fel, hur många de än är, utan jag vill med detta inlägg också berätta om de personerna inom psykiatrin som är ljusspridare och förmedlar… Fortsätt läsa Psykiatrins ljusspridare

Bemötande · psykvård

Att inte bli trodd

Det värsta är när man är i ett väldigt utsatt läge, beroende av att få hjälp, men man blir inte trodd. Jag har blivit ifrågesatt av överläkare så många gånger så det går inte att räkna mer. Gång på gång fick min man bekräfta det jag hade sagt för att bli trodd och även då… Fortsätt läsa Att inte bli trodd

psykvård · Tvångsåtgärder

Tvångsvård…rätt eller fel?

LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård. Kan den rädda liv? Är tvång alltid fel? Var går gränsen för vad som är etiskt rätt? Jag har inte svaren på frågorna och jag kommer inte debattera för eller emot heller. Jag kan bara utgå från min egen resa, min egen upplevelse och hur tvångsvård har påverkat mig personligen.… Fortsätt läsa Tvångsvård…rätt eller fel?

psykvård

Att bli hospitaliserad

De flesta åren mellan 2005-2015 var jag mer på psyk än hemma. Åren innan dess mådde jag redan mycket dåligt, gick i bildterapi men skötte det mestadels via öppenvården med bara några få inläggningar. Men från 05' hade mitt hem slutat att kännas som mitt hem, där var jag bara på besök. Psyk var mitt… Fortsätt läsa Att bli hospitaliserad

Bemötande · psykvård · Självskadebeteende

Jag nekades hjälp

Jag har blivit nekad vård på psyk så många gånger under åren att det är skrämmande. När jag mådde som sämst och frivilligt sökte upp psyk akut för jag visste att jag inte kunde stå emot att skada mig allvarligt och det var risk för mitt liv så blev jag nekad hjälp om och om… Fortsätt läsa Jag nekades hjälp

Bemötande · Mind recovery terapi · psykvård · Självskadebeteende · Tvångsåtgärder

Våld, hot och straff mot självskadebeteende

Att skada sig själv. Jag tänker inte i detta inlägg gå in närmare på alla varför mer än att jag bl.a. ville dämpa inre smärta, ångest och inte kunde hantera mina känslor och minnen. Det börjar med det lilla och kan lätt eskalera till allt värre sätt tills det till slut inte finns många spärrar… Fortsätt läsa Våld, hot och straff mot självskadebeteende

Bemötande · psykvård

Det där med psykiatriska diagnoser…

Att få en diagnos, hur viktigt är det? Jag har hört många säga att de känner lättnad när de får en diagnos, att de äntligen kan förstå vad som händer med dem. Jag är av en annan uppfattning. Innan jag fyllde 19 var jag en fullt frisk, välfungerande ung tjej med hela livet framför sig.… Fortsätt läsa Det där med psykiatriska diagnoser…

Bemötande · psykvård · Tvångsåtgärder

Att bli bältad

Många kanske tror att man måste vara aggressiv eller våldsam för att bli bältad. Så är inte fallet... 2010 var jag återigen inlagd på PIVA, psykiatrisk intensivvårds avdelning enligt lagen för psykiatrisk tvångsvård d.v.s. mot min vilja. Jag mådde så fruktansvärt dåligt. Jag hade påbörjat min första trauma exponerings terapi hos en psykolog, den första… Fortsätt läsa Att bli bältad