Bemötande · C-PTSD · psykvård · trauma · Traumamedveten omsorg (TMO)

Rätt insats i rätt tid

Att man rent generellt sett saknar en helhetssyn på psykisk (o)hälsa inom psykiatrin kan ställa till det för en patient. Låt mig berätta hur en bra insats sattes in i fel tid och därmed gjorde skada när insatsen i sig egentligen är fantastiskt bra. Låt mig visa hur goda intentioner inte alltid räcker till. Under… Fortsätt läsa Rätt insats i rätt tid

C-PTSD · Livet idag · psykvård

Brist på helhetssyn

Ju mer jag läser om hur människans kropp skadas av trauma desto mer förbryllad blir jag över den totala avsaknaden av en holistisk syn på psykisk (o)hälsa. Vad menar jag då kanske du undrar? Sitter inte psykisk (o)hälsa bara i hjärnan? Svaret är "nej" något som även dagens forskning är överens om. Kroppens egna försvar… Fortsätt läsa Brist på helhetssyn

C-PTSD · Livet idag · psykvård

Spetskompetens hos patienter

Av någon anledning känner vissa människor sig utmanade när man som patient är påläst och insatt i sin egen problematik. Det är inte bara en gång som jag har fått frågan om jag har utbildning när jag återger fakta om min egen behandling med komplex PTSD eller skriver om trauma på mina sociala plattformar. Titt… Fortsätt läsa Spetskompetens hos patienter

Bemötande · psykvård · Traumamedveten omsorg (TMO)

Terapiresistent?

Det finns en term inom psykiatrin man använder när man anser att en behandling eller terapi inte leder någonvart och patienten inte mår bättre/beter sig annorlunda. Låt oss ta en närmare titt på ordet terapiresistens. Tyvärr är det inte ovanligt att man skuldbelägger patienter inom psykiatrin. Man anser att möjligheter till rehabilitering har tömts ut,… Fortsätt läsa Terapiresistent?

Bemötande · psykvård · trauma

Varför det kan vara svårt att släppa det psykiatrin gjort fel.

Det finns många människor i Sverige som råkat illa ut inom psykiatrin. Det räcker att läsa på hemsidan https://opsynliga.se/ för att se omfattningen och hur illa det är ställt inom psykiatrin. Människor har inte bara bemöts fel utan även behandlats och medicinerats fel, blivit utsatta för verbal förnedring, blivit gaslightade, utsatta för fysiska övergrepp vid… Fortsätt läsa Varför det kan vara svårt att släppa det psykiatrin gjort fel.

Bemötande · psykvård

Erfarenhet av brukarstyrd inläggning

Som jag skrev i förra inlägget har jag nyttjat brukarstyrd inläggning ett par gånger. Kommer även här kallar det för Bi. I detta inlägget berättar jag lite mer om min personliga åsikt om det, om för - och nackdelar kring att lägga in sig självvalt. Jag måste säga att jag var positivt överraskad över hur… Fortsätt läsa Erfarenhet av brukarstyrd inläggning

Bemötande · psykvård · Självskadebeteende

Brukarstyrd inläggning

Jag har under januari till cirka juni 2022 nyttjat något som heter brukarstyrd inläggning (Bi) inom psykiatrin. På vissa håll kallas det självvald inläggning. Jag kommer dela upp mina tankar och erfarenheter kring ämnet i två delar. Först och främst lite fakta i detta inlägget. Vad innebär det att ha möjlighet att nyttja brukarstyrd inläggning?… Fortsätt läsa Brukarstyrd inläggning

övergrepp · Bemötande · psykvård

Dataintrång på psyk!

I juni månad sökte jag upp psykakuten. Jag mådde dåligt och ville ha råd. Det var absolut inget akut läge vilket både jag och läkaren, som tog emot mig, var överens om. På grund av att min journal är en fullständig katastrof med diverse felaktigheter, femton felaktigt satta diagnoser utan utredning och en satt diagnos… Fortsätt läsa Dataintrång på psyk!

C-PTSD · psykvård · trauma

Psykiatrins ansvar…

När alla möjligheter är uttömda och inget har gjort att patienten mår bättre, har vården och psykiatrin ett ansvar att vara uppdaterade enligt den senaste forskning. De ska enligt IVO sedan 2020 hänvisa till vissa andra behandlingsmetoder. En av de är Tapping. Photo by Pixabay on Pexels.com Jag är en av de patienter där inga… Fortsätt läsa Psykiatrins ansvar…

Bemötande · psykvård · trauma · Traumamedveten omsorg (TMO)

Ilska, en oönskad men normal känsla.

Att vara arg när man har varit med om någonting jobbigt, t.o.m traumatiskt, är en normal känsla. Att bli arg när olika slags lidande inte verkar ta slut är också en fullständigt förståelig reaktion. Varför kan psykiatrin då inte bemöta en arg patient och låter det nästan vara tabu att vara arg på en avdelning?… Fortsätt läsa Ilska, en oönskad men normal känsla.

Bemötande · psykvård

Smärtproblematik på psyk ignoreras

Alltför många människor som mår psykiskt dåligt har även psykosomatiska besvär, många gånger i form av fysisk smärta i kroppen. Något som fick mig att reagera vid min sista inläggning var hur många på den psykiatriska avdelningen som hade fruktansvärda smärtor och att det hos flertal personer var orsaken till extrem livsleda, svår depression och… Fortsätt läsa Smärtproblematik på psyk ignoreras

övergrepp · psykvård · trauma · Traumamedveten omsorg (TMO)

Hur påverkar barndomstrauman samhället ekonomiskt?

Jag skrev om barndomstrauman i förra inlägget och har skrivit mycket om hur psykiatrin inte adresserat min psykiska ohälsa till trauman och hur det lett till mycket lidande. I detta inlägg tänkte jag belysa det ur ett större perspektiv. Hur mycket påverkas egentligen ett helt samhälle ekonomiskt av barndomstrauman, speciellt när behandling för dem uteblir?… Fortsätt läsa Hur påverkar barndomstrauman samhället ekonomiskt?

psykvård · trauma

Vad är egentligen ett barndomstrauma?

Många förstår inte till fullo vad ett barndomstrauma egentligen är o anledningen är att ingen upplyser de om det, inte psykiatrin heller som borde gå i täten för detta! Många tror att ngt fruktansvärt måste ha hänt som t.ex barnmisshandel, övergrepp, en förälder knarkade etc.Så klart kan det bli hemska barndomstrauman men det finns så… Fortsätt läsa Vad är egentligen ett barndomstrauma?

C-PTSD · psykvård

Att få samverkad vård

Jag har varit inne på ämnet samordnad vård lite grann i ett tidigare inlägg men tänkte belysa det lite mer ingående med ett färskt exempel. Man kan ha behov av flera olika vårdinsatser när man har många och olika symtom. Då behövs en samordnad vård där olika instanser vet vilka uppdrag och vilket ansvar de… Fortsätt läsa Att få samverkad vård

Bemötande · C-PTSD · psykvård

Att hantera det outhärdliga

Något som funnits som en röd tråd i min kontakt inom psykiatrin är att man vill lära patienten att hantera känslor och minnen. Tanken kan låta god, att ge patienten verktyg för att kunna få en bättre vardag. Men är det alltid lämpligt att kräva av någon att hantera känslor och minnen? En sak man… Fortsätt läsa Att hantera det outhärdliga

Bemötande · psykvård

När vården särar på det som hör ihop

Något jag aldrig riktigt har förstått är att man inte bara inom psykiatrin utan även inom primärvården inte bara skiljer på det fysiska och psykiska utan även skiljer olika symtom åt som om de vore olika saker eller olika sjukdomar. När jag var 19 år och kom i kontakt med psykiatrin hade jag även olika… Fortsätt läsa När vården särar på det som hör ihop

övergrepp · Bemötande · psykvård · Självskadebeteende

Jag ville inte dö utan bli räddad!

Efter några år inom psykiatrin förvärrades mitt självskadebeteende avsevärt eftersom rätt hjälp uteblev. Jag beskrevs vara kronisk suicidal och att det fanns en ständig risk för att jag skulle avlida till följd av mina destruktiva beteenden. Men jag ville inte dö innerst inne. Av alla självskador och självmordsförsök jag gjort fanns det "bara" två eller… Fortsätt läsa Jag ville inte dö utan bli räddad!

psykvård

Varför stannade jag kvar?

18 år var jag inom psykiatrin. 18 år fick jag inte den hjälp jag behövde. Varför lämnade jag inte psykiatrin långt tidigare? Vad gjorde att jag stannade kvar i något som inte kunde hjälpa mig och tvärtom förvärrade min ohälsa? Varför tog det så många år innan jag vände de ryggen och letade efter ett… Fortsätt läsa Varför stannade jag kvar?

Bemötande · psykvård · Tvångsåtgärder

När tvångsåtgärder triggar minnen av trauman!

Jag har skrivit om tvångsåtgärder förut men vill belysa ämnet från en speciell vinkel. Låt mig belysa hur tvångsåtgärder kan trigga traumatiska minnen av det som har fört många till psykiatrin i första hand! (Obs, texten kan vara obehaglig att läsa om du varit utsatt för sexuella övergrepp!) Bältesfixering: Jag har i min barndom blivit… Fortsätt läsa När tvångsåtgärder triggar minnen av trauman!

psykvård

Ett hopkok av diagnoser

Jag har nyligen läst igenom alla mina journaler inom psykiatrin från år 2000 till år 2017. Det som slår mig med häpnad är hur uppenbart det är hur olika diagnoser smög sig in och sedan antogs vara fakta. Läkare efter läkare satte sina egna diagnoser på mig tills jag hade 14 stycken sammanlagt! Låt mig… Fortsätt läsa Ett hopkok av diagnoser

Livet idag · psykvård

Konsekvenser av utebliven behandling

Visst kommer man på sig själv ibland och undrar "vart tog åren vägen"? Många år togs ifrån mig. 2 år har gått sen jag har varit i kontakt med psykiatrin. Sammanlagt hade jag då spenderat 18 år inom psykiatrin utan bestående förbättringar. Min grundproblematik fanns kvar och utgjorde funktionshinder dagligen och gett upphov till ett… Fortsätt läsa Konsekvenser av utebliven behandling

Bemötande · psykvård

Stoppa undan skuldkortet!

Ord har makt. Fel ord vid fel tillfälle kan åstadkomma mycket skada. Händer det dessutom regelbundet och orden kommer från personer i maktpositioner kan det påverka en mer än man tror. Jag tror inte att någon med flit vill lägga skulden på en patient men likväl har man skuldbelagt mig i mycket stor utsträckning under… Fortsätt läsa Stoppa undan skuldkortet!

Bemötande · C-PTSD · psykvård

Att blunda för konsekvenser av trauma

Det har hela tiden funnits en röd tråd i misslyckandet att hjälpa mig inom psykiatrin. Det finns många bidragande faktorer till mitt missnöje men den största gemensamma nämnaren är att man inte såg och inte har förstått hur barndomstrauman påverkar en människa. Man erkände inte konsekvenserna av mina trauman. Redan från första början då jag… Fortsätt läsa Att blunda för konsekvenser av trauma

Bemötande · psykvård

Tillvarata patientens kunskaper!

Vi har kommit till ett skede inom sjukvården där personcentrerad vård ska spela en allt större roll. Patienter ska kunna ha inflytande över sin vård och deras kunskaper om sitt eget tillstånd bör lyssnas på och tillvaratas. Detta är självklart viktigt inom psykiatrin också. Varför? Därför att mycket inom psykisk ohälsa är en subjektiv upplevelse.… Fortsätt läsa Tillvarata patientens kunskaper!

psykvård

Jakten på symtom

Jag har under årens lopp fått känna på många olika sätt att må psykiskt dåligt på. Allt från daglig ångest som gränsar till psykos, till att matvägra, hetsäta, skära mig, allvarliga sömnproblem, panikångestattacker, gråtattacker, raseriutbrott, apati, flashbacks, hallucinationer, katatoni, nattsvarta depressioner och hypomaniska skov. Ibland kom många saker samtidigt, ibland omväxlande i olika perioder. Men… Fortsätt läsa Jakten på symtom

Bemötande · psykvård

Att kunna möta patienten i det känsloläget den är i!

När vårt känsloliv är ur balans mår vi psykiskt dåligt. Det är väldigt vanligt att vi då blir mer sårbara och har lättare för att känna negativa känslor. Det kan yttra sig genom att vi har nära till gråt, att minsta lilla kan få tårarna att rinna. Eller så får vi svårigheter att hantera vår… Fortsätt läsa Att kunna möta patienten i det känsloläget den är i!

Bemötande · psykvård · Självskadebeteende

Rekommendationer vs verkligheten, Självskadebeteende

Inga rekommendationer följdes i min så kallad vård för varken psykiatrins påstådda bordeline diagnos eller för min svåra PTSD. Allt det som borde ha gjorts ignorerades och följden blev att mitt enda sätt att hantera min psykiska ohälsa på var att skada mig själv för att avleda min smärta. Detta eskalerade väldigt fort och blev… Fortsätt läsa Rekommendationer vs verkligheten, Självskadebeteende

Bemötande · C-PTSD · psykvård

Rekommendationer vs verkligheten, Ptsd

Som jag skrivit i föregående inlägg så rättade man sig knappast efter rekommendationer för behandling av Eips (emotionell instabil personlighetsstörning) utan gjorde faktiskt tvärt emot i det mesta. Hur förhöll det sig med mina andra diagnoser? I detta inlägg ska jag beskriva hur man behandlat och bemött min svåra PTSD med flertal dissociativa tillstånd. Utredning:… Fortsätt läsa Rekommendationer vs verkligheten, Ptsd

Bemötande · psykvård · Självskadebeteende · Tvångsåtgärder

Rekommendationer vs verkligheten, borderline

Jag har utan utredning blivit diagnosticerad med grav borderline problematik (Eips) som 19 åring år 2000. Egentligen SKA åtminstone en basutredning ALLTID göras inför eventuellt vårdåtagande. Detta ignorerades i 15 år. Trots utredning som till slut blev av år 2015 och som visade att jag inte uppfyllde kriterierna för Eips fortsatte man tills 2017 sätta… Fortsätt läsa Rekommendationer vs verkligheten, borderline

Bemötande · psykvård · Självskadebeteende

Vård på villkor

Tänk dig att du söker akut hjälp på sjukhuset för att du har fått hemska utslag, bölder och eksem. Det kliar fruktansvärt mycket och det är omöjligt att låta bli att riva och klia huden utan att bli helt galen. Hela din kropp är täckt och läkarna inser att du har fått en livsfarlig reaktion… Fortsätt läsa Vård på villkor

Bemötande · psykvård

Konsekvenser för den rättslöse patienten, del 3

Man kan utan tvivel påstå att patienter inom psykiatrin med lätthet kan kränkas, behandlas hur som helst och utsättas för faror eftersom ingen är på deras sida när det väl gäller. Systemet är inte uppbyggd så att det skulle gynna patienterna utan verksamheterna till nästan vilket pris som helst. Det blir inga följder, inga konsekvenser… Fortsätt läsa Konsekvenser för den rättslöse patienten, del 3

Okategoriserade · psykvård

Den rättslöse patienten, del 2

Själva ordet klagomål har ingen positiv laddning. Men man kan använda klagomål som en möjlighet att förbättra sin verksamhet. Att patienter klagar på vården, anmäler brister och skador borde ses som en fördel, en tjänst till alla kommande patienter. Klagomål som erkänns och hanteras rätt kan ju leda till ökad medvetenhet kring risker så att… Fortsätt läsa Den rättslöse patienten, del 2

Bemötande · psykvård

Den rättslöse patienten, del 1

När man råkat ut för en vårdskada inom somatiken är det oftast rätt lätt att bevisa det. Det finns konkreta skador. När man däremot råkar ut för en patientskada inom psykiatrin har man sällan bevis. Hur ska man bevisa att man mått psykiskt dåligt av ett bemötande, en åtgärd eller en behandling? Tyvärr är det… Fortsätt läsa Den rättslöse patienten, del 1

Bemötande · psykvård · Tvångsåtgärder

Vårdrelaterat PTSD, många lider i det tysta!

Ingen väljer att må dåligt. När vi mår psykiskt dåligt har vi rätt att få hjälp precis som om vi hade brutit benet. När man söker sig till psykiatrin hoppas man på just det, att få hjälp. Men vad händer om de som tagit på sig yrkesrollen att hjälpa oss missbrukar sitt ansvar? Man kan… Fortsätt läsa Vårdrelaterat PTSD, många lider i det tysta!

psykvård

Är vi verkligen sjuka?

När jag kom i kontakt med psykiatrin för första gången som 19 åring möttes jag av läkare som jag trodde ville hjälpa mig efter mitt första självmordsförsök. Olika läkare gjorde olika bedömningar. Olika termer och benämningar skrevs in i mina journaler om vad som de trodde fattades mig och vilka mediciner som skulle hjälpa. Den… Fortsätt läsa Är vi verkligen sjuka?

psykvård

Rysk roulette vid platsbrist

Att platsbristen inom vården överlag är ett problem är ganska bekant. Det ekar i media om att människor som behöver vård skickas hem, ligger på britsar i korridoren eller skrivs ut för snabbt. Även psykiatrin är hårt drabbad av för få sängplatser. Man har under årens lopp stängt fler och fler slutenvårdsavdelningar. Vissa avdelningar stängs… Fortsätt läsa Rysk roulette vid platsbrist

psykvård

Förvaring utan behandling

När man är inlagd på psyk mår man oftast som sämst. Första tanken som slår mig är att man just då behöver extra mycket hjälp. Paradoxalt nog görs det tvärtom inom psykiatrin, något jag aldrig har förstått mig på. När man är på en slutenvårdsavdelning är det läkaren som avgör om du får gå ut… Fortsätt läsa Förvaring utan behandling

psykvård · Tvångsåtgärder

Hur ser det ut på Piva?

De flesta behöver aldrig tillbringa tid på Piva, psykiatrisk intensivvårdsavdelning, och det kan man vara tacksam för. På Piva är man om man har tvångsvård, lpt. Du kan inte hamna på Piva om du vårdas enligt hsl dvs frivilligt. På Piva hamnar man om läkare anser att du inte kan vårdas på en allmännpsykiatrisk avdelning… Fortsätt läsa Hur ser det ut på Piva?

Bemötande · C-PTSD · psykvård

Anpassa vården till patienten!

Ett stort och ganska vanligt problem jag har stött på genom alla år inom både sluten - och öppenvården är att man gärna generaliserar om olika behandlingsformer och vill ha de som universallösning till alla problem. Man utgår från att vissa saker hjälper alla. Nog delvis på grund av att det finns nationella riktlinjer från… Fortsätt läsa Anpassa vården till patienten!

Bemötande · C-PTSD · psykvård

Bristande kunskaper om dissociativa störningar

Jag har dissocierat som barn och haft dissociativa störningar som vuxen som en följd av komplex ptsd. (mer om dissociativa störningar https://sv.m.wikipedia. org/wiki/Dissociation_(psykologi) Kunskapsnivån om denna psykologiska försvarsmekanism inom psykiatrin i Malmö har varit skrämmande låg. Läkare och även överläkare har genom alla år antingen inte förstått hur dissociativa störningar kan te sig eller så har… Fortsätt läsa Bristande kunskaper om dissociativa störningar

psykvård

Att dela rum på psyk

När jag för första gången blev inlagd på psyk år 2000 så fanns det fortfarande fyrbäddsrum här i Malmö. Dessa byggdes som tur var om till tvåbäddsrum och på en vanlig avdelning finns det bara 2 enkelrum. I enkelrummen får de med särskilda behov vara, exempelvis om man är bunden till rullstol eller behöver fysisk… Fortsätt läsa Att dela rum på psyk

Bemötande · psykvård

Ärlig kommunikation tolkas som manipulation

Hur ofta har jag inte hört och läst i mina journaler att jag är manipulativ. Man har bedömt mitt svåra självskadebeteende som att jag vill styra och manipulera min omgivning. Jag har aldrig förstått det då och gör det inte nu heller. Man har i det sammanhanget ofta refererat till min borderline problematik, en stämpel… Fortsätt läsa Ärlig kommunikation tolkas som manipulation

psykvård

När rutiner haltar och säkerheten brister

Rutiner kan vara väldigt tråkiga. Men bra rutiner kan vara livsviktiga på en sluten avdelning. När rutinerna haltar då öppnas det luckor för misstag och de kan vara farliga! Jag har upplevt det många gånger att en avdelning med skötare och sjuksköterskor som trivs och som därför utgör en rutinerad och kontinuerlig arbetsstyrka är en… Fortsätt läsa När rutiner haltar och säkerheten brister

Bemötande · psykvård

Paradoxala åtgärder inom psykiatrin

Efter att jag hade varit inom psykiatrin i flera år så hade jag upplevt många motsägelsefulla bedömningar. Men det mest paradoxala var när överläkarna inte var överens om huruvida jag var en fara för mig själv eller inte trots att jag precis hade gjort en allvarlig självskada. När jag läser mina journaler så genomsyras de… Fortsätt läsa Paradoxala åtgärder inom psykiatrin

Bemötande · psykvård

Psykiatrisk vård skapar uppgivenhet

När man mått dåligt under så många år och man inte ser en öppning då är det svårt att vara motiverad till fortsatt vård. När man dessutom inte blir trodd, inte blir bemött med respekt, inte blir lyssnad på längre, då är det inte konstigt att en enorm uppgivenhet greppar tag om en och man… Fortsätt läsa Psykiatrisk vård skapar uppgivenhet

psykvård

Misshandlad på Psyk

2014 var jag återigen inlagd på en allmänpsykiatrisk avdelning. Mitt mående hade som vanligt nått botten och jag kämpade mot de allra svartaste depressiva känslorna. Vid flertal gånger skadade jag mig allvarligt och läkaren bestämde att jag inte kunde vara kvar utan behövde skickas till Piva, psykiatrisk intensiv vårdsavdelning. Jag fick som så många gånger… Fortsätt läsa Misshandlad på Psyk

Bemötande · psykvård

Psykiatrins ljusspridare

Alla mina tidigare inlägg har handlat om alla brister, allt som gått snett, och det finns så mycket mer att berätta om den saken. Men jag vill inte bara påpeka alla fel, hur många de än är, utan jag vill med detta inlägg också berätta om de personerna inom psykiatrin som är ljusspridare och förmedlar… Fortsätt läsa Psykiatrins ljusspridare

Bemötande · psykvård

Att inte bli trodd

Det värsta är när man är i ett väldigt utsatt läge, beroende av att få hjälp, men man blir inte trodd. Jag har blivit ifrågesatt av överläkare så många gånger så det går inte att räkna mer. Gång på gång fick min man bekräfta det jag hade sagt för att bli trodd och även då… Fortsätt läsa Att inte bli trodd

psykvård · Tvångsåtgärder

Tvångsvård…rätt eller fel?

LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård. Kan den rädda liv? Är tvång alltid fel? Var går gränsen för vad som är etiskt rätt? Jag har inte svaren på frågorna och jag kommer inte debattera för eller emot heller. Jag kan bara utgå från min egen resa, min egen upplevelse och hur tvångsvård har påverkat mig personligen.… Fortsätt läsa Tvångsvård…rätt eller fel?

psykvård

Att bli hospitaliserad

De flesta åren mellan 2005-2015 var jag mer på psyk än hemma. Åren innan dess mådde jag redan mycket dåligt, gick i bildterapi men skötte det mestadels via öppenvården med bara några få inläggningar. Men från 05' hade mitt hem slutat att kännas som mitt hem, där var jag bara på besök. Psyk var mitt… Fortsätt läsa Att bli hospitaliserad