Bemötande · psykvård · Tvångsåtgärder

När tvångsåtgärder triggar minnen av trauman!

Jag har skrivit om tvångsåtgärder förut men vill belysa ämnet från en speciell vinkel. Låt mig belysa hur tvångsåtgärder kan trigga traumatiska minnen av det som har fört många till psykiatrin i första hand! (Obs, texten kan vara obehaglig att läsa om du varit utsatt för sexuella övergrepp!) Bältesfixering: Jag har i min barndom blivit… Fortsätt läsa När tvångsåtgärder triggar minnen av trauman!

Bemötande · psykvård · Självskadebeteende · Tvångsåtgärder

Rekommendationer vs verkligheten, borderline

Jag har utan utredning blivit diagnosticerad med grav borderline problematik (Eips) som 19 åring år 2000. Egentligen SKA åtminstone en basutredning ALLTID göras inför eventuellt vårdåtagande. Detta ignorerades i 15 år. Trots utredning som till slut blev av år 2015 och som visade att jag inte uppfyllde kriterierna för Eips fortsatte man tills 2017 sätta… Fortsätt läsa Rekommendationer vs verkligheten, borderline

Bemötande · psykvård · Tvångsåtgärder

Vårdrelaterat PTSD, många lider i det tysta!

Ingen väljer att må dåligt. När vi mår psykiskt dåligt har vi rätt att få hjälp precis som om vi hade brutit benet. När man söker sig till psykiatrin hoppas man på just det, att få hjälp. Men vad händer om de som tagit på sig yrkesrollen att hjälpa oss missbrukar sitt ansvar? Man kan… Fortsätt läsa Vårdrelaterat PTSD, många lider i det tysta!

psykvård · Tvångsåtgärder

Hur ser det ut på Piva?

De flesta behöver aldrig tillbringa tid på Piva, psykiatrisk intensivvårdsavdelning, och det kan man vara tacksam för. På Piva är man om man har tvångsvård, lpt. Du kan inte hamna på Piva om du vårdas enligt hsl dvs frivilligt. På Piva hamnar man om läkare anser att du inte kan vårdas på en allmännpsykiatrisk avdelning… Fortsätt läsa Hur ser det ut på Piva?

psykvård · Tvångsåtgärder

Tvångsvård…rätt eller fel?

LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård. Kan den rädda liv? Är tvång alltid fel? Var går gränsen för vad som är etiskt rätt? Jag har inte svaren på frågorna och jag kommer inte debattera för eller emot heller. Jag kan bara utgå från min egen resa, min egen upplevelse och hur tvångsvård har påverkat mig personligen.… Fortsätt läsa Tvångsvård…rätt eller fel?

Bemötande · psykvård · Självskadebeteende · Tvångsåtgärder

Våld, hot och straff mot självskadebeteende

Att skada sig själv. Jag tänker inte i detta inlägg gå in närmare på alla varför mer än att jag bl.a. ville dämpa inre smärta, ångest och inte kunde hantera mina känslor och minnen. Det börjar med det lilla och kan lätt eskalera till allt värre sätt tills det till slut inte finns många spärrar… Fortsätt läsa Våld, hot och straff mot självskadebeteende

Bemötande · psykvård · Tvångsåtgärder

Att bli bältad

Många kanske tror att man måste vara aggressiv eller våldsam för att bli bältad. Så är inte fallet... 2010 var jag återigen inlagd på PIVA, psykiatrisk intensivvårds avdelning enligt lagen för psykiatrisk tvångsvård d.v.s. mot min vilja. Jag mådde så fruktansvärt dåligt. Jag hade påbörjat min första trauma exponerings terapi hos en psykolog, den första… Fortsätt läsa Att bli bältad

Bemötande · C-PTSD · Livet idag · Okategoriserade · psykvård · Självskadebeteende · Tvångsåtgärder

Bakgrund

När jag var bara 19 år gjorde jag mitt första självmordsförsök. Jag utsattes för en stor trigger som utlöste en akut krisreaktion. Jag hade blivit utsatt för grova sexualla övergrepp i åratal av 3 män när jag var 5/6-12 år gammal. Min mor drabbades av en svår psykos när jag var 12 och nästan ett… Fortsätt läsa Bakgrund