Om

Jag hamnade inom psykiatrin som 19-åring efter mitt första självmordsförsök. Jag klassades fort som hopplös, omöjlig att rehabilitera på grund av mitt svåra självskadebeteende och flertal dissociativa störningar pga komplex Ptsd. Att självskada var mitt enda sätt att överleva men det var också det som kunde kostat mig livet. Jag kastades runt inom psyk utan att få hjälp för mina barndomstrauman och psykiatriska tvångsåtgärder var ett dagligt inslag i mitt liv. Min vård inom psykiatrin, både öppen- och slutenvård, har bestått av oändligt många kränkningar och traumatiska upplevelser. Man har inte kunnat erbjuda fungerande vård och feldiagnosticerat mig 16 år. År jag förlorat, inlåst bakom stängda dörrar. (mer detaljerad beskrivning om min bakgrund inom psykiatrin finner du i mitt första inlägg ”bakgrund” https://rosteninifran.home.blog/2018/11/09/bakgrund/

Efter 18 år med svår psykisk ohälsa hittade jag till slut en alternativ behandlingsmetod, Mind recovery terapi, som blev min väg ut. Idag är jag på väg att bli fri från mitt förflutna och allt destruktivt. Jag har påbörjat en ny resa med målet att leva ett liv utan komplex ptsd, depressioner, ångest och självhat. Mitt liv har äntligen börjat även om jag inte är klar med behandlingen och har en del tuffa bitar kvar.

Här berättar jag om min långa och svåra kamp mot inte bara svår psykisk ohälsa utan också mot en icke fungerande psykiatri! Jag vill skapa medvetenhet kring hur man som patient blir behandlad inom psykiatrin, tydliggöra dess enorma brister på många olika plan. Jag är inte emot psykiatrin, den behövs tyvärr. Men jag är emot den såsom den ser ut nu. Mycket inom psykiatrin behöver förändras från grunden. Allt jag bloggar om är grundat på min egen personliga erfarenhet. Jag berättar om det jag känt, sett, hört och upplevt, inget annat. Jag skriver inte i uppdrag av någon förening, organisation eller något politiskt parti och får inte betalt.

Ge aldrig upp!

/ Bianca