Bemötande · psykvård · trauma

Varför det kan vara svårt att släppa det psykiatrin gjort fel?

Det finns många människor i Sverige som råkat illa ut inom psykiatrin. Det räcker att läsa på hemsidan https://opsynliga.se/ för att se omfattningen och hur illa det är ställt inom psykiatrin. Människor har inte bara bemöts fel utan även behandlats och medicinerats fel, blivit utsatta för verbal förnedring, blivit gaslightade, utsatta för fysiska övergrepp vid… Fortsätt läsa Varför det kan vara svårt att släppa det psykiatrin gjort fel?

Bemötande · psykvård

Erfarenhet av brukarstyrd inläggning

Som jag skrev i förra inlägget har jag nyttjat brukarstyrd inläggning ett par gånger. Kommer även här kallar det för Bi. I detta inlägget berättar jag lite mer om min personliga åsikt om det, om för - och nackdelar kring att lägga in sig självvalt. Jag måste säga att jag var positivt överraskad över hur… Fortsätt läsa Erfarenhet av brukarstyrd inläggning

Bemötande · psykvård · Självskadebeteende

Brukarstyrd inläggning

Jag har under januari till cirka juni 2022 nyttjat något som heter brukarstyrd inläggning (Bi) inom psykiatrin. På vissa håll kallas det självvald inläggning. Jag kommer dela upp mina tankar och erfarenheter kring ämnet i två delar. Först och främst lite fakta i detta inlägget. Vad innebär det att ha möjlighet att nyttja brukarstyrd inläggning?… Fortsätt läsa Brukarstyrd inläggning

övergrepp · Bemötande · psykvård

Dataintrång på psyk!

I juni månad sökte jag upp psykakuten. Jag mådde dåligt och ville ha råd. Det var absolut inget akut läge vilket både jag och läkaren, som tog emot mig, var överens om. På grund av att min journal är en fullständig katastrof med diverse felaktigheter, femton felaktigt satta diagnoser utan utredning och en satt diagnos… Fortsätt läsa Dataintrång på psyk!

Bemötande · psykvård · trauma · Traumamedveten omsorg (TMO)

Ilska, en oönskad men normal känsla.

Att vara arg när man har varit med om någonting jobbigt, t.o.m traumatiskt, är en normal känsla. Att bli arg när olika slags lidande inte verkar ta slut är också en fullständigt förståelig reaktion. Varför kan psykiatrin då inte bemöta en arg patient och låter det nästan vara tabu att vara arg på en avdelning?… Fortsätt läsa Ilska, en oönskad men normal känsla.

Bemötande · psykvård

Smärtproblematik på psyk ignoreras

Alltför många människor som mår psykiskt dåligt har även psykosomatiska besvär, många gånger i form av fysisk smärta i kroppen. Något som fick mig att reagera vid min sista inläggning var hur många på den psykiatriska avdelningen som hade fruktansvärda smärtor och att det hos flertal personer var orsaken till extrem livsleda, svår depression och… Fortsätt läsa Smärtproblematik på psyk ignoreras

Bemötande · Traumamedveten omsorg (TMO)

TMO, Traumamedveten omsorg

I detta inlägg ska jag skriva om vad traumamedveten omsorg är och varför det är så viktigt. Anledningen till att jag väljer att skriva om det är för att det finns en skrämmande brist inom psykiatrin men även inom vården generellt vad trauma, traumaresponser och traumamedveten omsorg är och det har och kommer fortsätta att… Fortsätt läsa TMO, Traumamedveten omsorg

Bemötande · C-PTSD · psykvård

Att hantera det outhärdliga

Något som funnits som en röd tråd i min kontakt inom psykiatrin är att man vill lära patienten att hantera känslor och minnen. Tanken kan låta god, att ge patienten verktyg för att kunna få en bättre vardag. Men är det alltid lämpligt att kräva av någon att hantera känslor och minnen? En sak man… Fortsätt läsa Att hantera det outhärdliga

Bemötande · psykvård

När vården särar på det som hör ihop

Något jag aldrig riktigt har förstått är att man inte bara inom psykiatrin utan även inom primärvården inte bara skiljer på det fysiska och psykiska utan även skiljer olika symtom åt som om de vore olika saker eller olika sjukdomar. När jag var 19 år och kom i kontakt med psykiatrin hade jag även olika… Fortsätt läsa När vården särar på det som hör ihop

Bemötande · Okategoriserade

I karantän med psykisk ohälsa

Med anledning av Coronaviruset skrev jag den 18/3 2020 en debattartikel som publicerades i Göteborgs-posten. Ett stycke klipptes bort pga max antal tecken. Här är hela texten ifall du missat min artikel, inklusive det bortklippta stycket som jag tycker är viktigt att ha med. Länken till artikeln finns i slutet av texten. Det kan vara… Fortsätt läsa I karantän med psykisk ohälsa

övergrepp · Bemötande · psykvård · Självskadebeteende

Jag ville inte dö utan bli räddad!

Efter några år inom psykiatrin förvärrades mitt självskadebeteende avsevärt eftersom rätt hjälp uteblev. Jag beskrevs vara kronisk suicidal och att det fanns en ständig risk för att jag skulle avlida till följd av mina destruktiva beteenden. Men jag ville inte dö innerst inne. Av alla självskador och självmordsförsök jag gjort fanns det "bara" två eller… Fortsätt läsa Jag ville inte dö utan bli räddad!

Bemötande · psykvård · Tvångsåtgärder

När tvångsåtgärder triggar minnen av trauman!

Jag har skrivit om tvångsåtgärder förut men vill belysa ämnet från en speciell vinkel. Låt mig belysa hur tvångsåtgärder kan trigga traumatiska minnen av det som har fört många till psykiatrin i första hand! (Obs, texten kan vara obehaglig att läsa om du varit utsatt för sexuella övergrepp!) Bältesfixering: Jag har i min barndom blivit… Fortsätt läsa När tvångsåtgärder triggar minnen av trauman!

Bemötande

Möt mig utan ord

Det finns saker i livet som inte kan uttryckas i ord. Det måste upplevas. Det finns känslor som inte kan kläs i ord. Det finns tillstånd man kan hamna i som helt enkelt ligger bortom ord. Känslomässig smärta, upplevd ensamhet, känslan av att gå itu inuti eller att drunkna i ett svart hål är sådant… Fortsätt läsa Möt mig utan ord

Bemötande · psykvård

Stoppa undan skuldkortet!

Ord har makt. Fel ord vid fel tillfälle kan åstadkomma mycket skada. Händer det dessutom regelbundet och orden kommer från personer i maktpositioner kan det påverka en mer än man tror. Jag tror inte att någon med flit vill lägga skulden på en patient men likväl har man skuldbelagt mig i mycket stor utsträckning under… Fortsätt läsa Stoppa undan skuldkortet!

Bemötande · C-PTSD · psykvård

Att blunda för konsekvenser av trauma

Det har hela tiden funnits en röd tråd i misslyckandet att hjälpa mig inom psykiatrin. Det finns många bidragande faktorer till mitt missnöje men den största gemensamma nämnaren är att man inte såg och inte har förstått hur barndomstrauman påverkar en människa. Man erkände inte konsekvenserna av mina trauman. Redan från första början då jag… Fortsätt läsa Att blunda för konsekvenser av trauma

Bemötande · psykvård

Tillvarata patientens kunskaper!

Vi har kommit till ett skede inom sjukvården där personcentrerad vård ska spela en allt större roll. Patienter ska kunna ha inflytande över sin vård och deras kunskaper om sitt eget tillstånd bör lyssnas på och tillvaratas. Detta är självklart viktigt inom psykiatrin också. Varför? Därför att mycket inom psykisk ohälsa är en subjektiv upplevelse.… Fortsätt läsa Tillvarata patientens kunskaper!

Bemötande · psykvård

Att kunna möta patienten i det känsloläget den är i!

När vårt känsloliv är ur balans mår vi psykiskt dåligt. Det är väldigt vanligt att vi då blir mer sårbara och har lättare för att känna negativa känslor. Det kan yttra sig genom att vi har nära till gråt, att minsta lilla kan få tårarna att rinna. Eller så får vi svårigheter att hantera vår… Fortsätt läsa Att kunna möta patienten i det känsloläget den är i!

Bemötande

Bemöt människan, inte diagnosen!

Under alla år som jag sökte till psyk akut, blev inlagd eller var på öppenvården så fanns det en specifik sak som jag saknat i de flesta möten med vårdpersonal. Helhetssynen. Det är få läkare som sett hela mig, vem jag är. Redan vid det första mötet fokuserades det på min problematik och mina diagnoser.… Fortsätt läsa Bemöt människan, inte diagnosen!

Bemötande · psykvård · Självskadebeteende

Rekommendationer vs verkligheten, Självskadebeteende

Inga rekommendationer följdes i min så kallad vård för varken psykiatrins påstådda bordeline diagnos eller för min svåra PTSD. Allt det som borde ha gjorts ignorerades och följden blev att mitt enda sätt att hantera min psykiska ohälsa på var att skada mig själv för att avleda min smärta. Detta eskalerade väldigt fort och blev… Fortsätt läsa Rekommendationer vs verkligheten, Självskadebeteende

Bemötande · C-PTSD · psykvård

Rekommendationer vs verkligheten, Ptsd

Som jag skrivit i föregående inlägg så rättade man sig knappast efter rekommendationer för behandling av Eips (emotionell instabil personlighetsstörning) utan gjorde faktiskt tvärt emot i det mesta. Hur förhöll det sig med mina andra diagnoser? I detta inlägg ska jag beskriva hur man behandlat och bemött min svåra PTSD med flertal dissociativa tillstånd. Utredning:… Fortsätt läsa Rekommendationer vs verkligheten, Ptsd

Bemötande · psykvård

Konsekvenser för den rättslöse patienten, del 3

Man kan utan tvivel påstå att patienter inom psykiatrin med lätthet kan kränkas, behandlas hur som helst och utsättas för faror eftersom ingen är på deras sida när det väl gäller. Systemet är inte uppbyggd så att det skulle gynna patienterna utan verksamheterna till nästan vilket pris som helst. Det blir inga följder, inga konsekvenser… Fortsätt läsa Konsekvenser för den rättslöse patienten, del 3

Okategoriserade · psykvård

Den rättslöse patienten, del 2

Själva ordet klagomål har ingen positiv laddning. Men man kan använda klagomål som en möjlighet att förbättra sin verksamhet. Att patienter klagar på vården, anmäler brister och skador borde ses som en fördel, en tjänst till alla kommande patienter. Klagomål som erkänns och hanteras rätt kan ju leda till ökad medvetenhet kring risker så att… Fortsätt läsa Den rättslöse patienten, del 2

Bemötande · psykvård

Den rättslöse patienten, del 1

När man råkat ut för en vårdskada inom somatiken är det oftast rätt lätt att bevisa det. Det finns konkreta skador. När man däremot råkar ut för en patientskada inom psykiatrin har man sällan bevis. Hur ska man bevisa att man mått psykiskt dåligt av ett bemötande, en åtgärd eller en behandling? Tyvärr är det… Fortsätt läsa Den rättslöse patienten, del 1

Bemötande · psykvård · Tvångsåtgärder

Vårdrelaterat PTSD, många lider i det tysta!

Ingen väljer att må dåligt. När vi mår psykiskt dåligt har vi rätt att få hjälp precis som om vi hade brutit benet. När man söker sig till psykiatrin hoppas man på just det, att få hjälp. Men vad händer om de som tagit på sig yrkesrollen att hjälpa oss missbrukar sitt ansvar? Man kan… Fortsätt läsa Vårdrelaterat PTSD, många lider i det tysta!

psykvård

Är vi verkligen sjuka?

När jag kom i kontakt med psykiatrin för första gången som 19 åring möttes jag av läkare som jag trodde ville hjälpa mig efter mitt första självmordsförsök. Olika läkare gjorde olika bedömningar. Olika termer och benämningar skrevs in i mina journaler om vad som de trodde fattades mig och vilka mediciner som skulle hjälpa. Den… Fortsätt läsa Är vi verkligen sjuka?

Bemötande

När beslut fattas över ens huvud och kränkningar normaliseras

Man kan bli kränkt på olika sätt. Det behöver inte vara stora och omvälvande saker som att bli bältad. Det fattas dagligen beslut på en avdelning som inte är tvång men som ändå känns kränkande. Beslut som tas över patientens huvud. Det kan ske på både frivillig vård och under tvångsvård. Det har inte med… Fortsätt läsa När beslut fattas över ens huvud och kränkningar normaliseras

Bemötande · C-PTSD · psykvård

Anpassa vården till patienten!

Ett stort och ganska vanligt problem jag har stött på genom alla år inom både sluten - och öppenvården är att man gärna generaliserar om olika behandlingsformer och vill ha de som universallösning till alla problem. Man utgår från att vissa saker hjälper alla. Nog delvis på grund av att det finns nationella riktlinjer från… Fortsätt läsa Anpassa vården till patienten!

Bemötande · C-PTSD · psykvård

Bristande kunskaper om dissociativa störningar

Jag har dissocierat som barn och haft dissociativa störningar som vuxen som en följd av komplex ptsd. (mer om dissociativa störningar https://sv.m.wikipedia. org/wiki/Dissociation_(psykologi) Kunskapsnivån om denna psykologiska försvarsmekanism inom psykiatrin i Malmö har varit skrämmande låg. Läkare och även överläkare har genom alla år antingen inte förstått hur dissociativa störningar kan te sig eller så har… Fortsätt läsa Bristande kunskaper om dissociativa störningar

Bemötande · Livet idag · Självskadebeteende

Ärren på själen syns på armarna

Har du mött någon som har läkta men ärrade armar/ben som tydligt visar på resultat av självskador? Hur ska man bemöta någon? Ska man låtsas om att inte se det? Ska man fråga? Hur önskar jag som har ärr bli bemött? För det första kan det vara bra att förstå varför någon exempelvis skurit sig.… Fortsätt läsa Ärren på själen syns på armarna

Bemötande · psykvård

Ärlig kommunikation tolkas som manipulation

Hur ofta har jag inte hört och läst i mina journaler att jag är manipulativ. Man har bedömt mitt svåra självskadebeteende som att jag vill styra och manipulera min omgivning. Jag har aldrig förstått det då och gör det inte nu heller. Man har i det sammanhanget ofta refererat till min borderline problematik, en stämpel… Fortsätt läsa Ärlig kommunikation tolkas som manipulation

Bemötande · Okategoriserade

Anhörigas tysta kamp

Peter och jag gifte oss 2003. Det var han och jag redan från första början. Men vem visste att vårt liv skulle se ut så som det har gjort? Vi har nog levt mer ifrån varandra än tillsammans. Jag på psyk eller behandlingshem och han har pendlat mellan jobbet, hemmet och att besöka mig. Varje… Fortsätt läsa Anhörigas tysta kamp

Bemötande · psykvård

Psykiatrisk vård skapar uppgivenhet

När man mått dåligt under så många år och man inte ser en öppning då är det svårt att vara motiverad till fortsatt vård. När man dessutom inte blir trodd, inte blir bemött med respekt, inte blir lyssnad på längre, då är det inte konstigt att en enorm uppgivenhet greppar tag om en och man… Fortsätt läsa Psykiatrisk vård skapar uppgivenhet

Bemötande · psykvård

Psykiatrins ljusspridare

Alla mina tidigare inlägg har handlat om alla brister, allt som gått snett, och det finns så mycket mer att berätta om den saken. Men jag vill inte bara påpeka alla fel, hur många de än är, utan jag vill med detta inlägg också berätta om de personerna inom psykiatrin som är ljusspridare och förmedlar… Fortsätt läsa Psykiatrins ljusspridare

Bemötande · psykvård

Att inte bli trodd

Det värsta är när man är i ett väldigt utsatt läge, beroende av att få hjälp, men man blir inte trodd. Jag har blivit ifrågesatt av överläkare så många gånger så det går inte att räkna mer. Gång på gång fick min man bekräfta det jag hade sagt för att bli trodd och även då… Fortsätt läsa Att inte bli trodd

Bemötande · psykvård · Självskadebeteende

Jag nekades hjälp

Jag har blivit nekad vård på psyk så många gånger under åren att det är skrämmande. När jag mådde som sämst och frivilligt sökte upp psyk akut för jag visste att jag inte kunde stå emot att skada mig allvarligt och det var risk för mitt liv så blev jag nekad hjälp om och om… Fortsätt läsa Jag nekades hjälp

Bemötande · psykvård · Självskadebeteende · Tvångsåtgärder

Våld, hot och straff mot självskadebeteende

Att skada sig själv. Jag tänker inte i detta inlägg gå in närmare på alla varför mer än att jag bl.a. ville dämpa inre smärta, ångest och inte kunde hantera mina känslor och minnen. Det börjar med det lilla och kan lätt eskalera till allt värre sätt tills det till slut inte finns många spärrar… Fortsätt läsa Våld, hot och straff mot självskadebeteende

Bemötande · psykvård · Tvångsåtgärder

Att bli bältad

Många kanske tror att man måste vara aggressiv eller våldsam för att bli bältad. Så är inte fallet... 2010 var jag återigen inlagd på PIVA, psykiatrisk intensivvårds avdelning enligt lagen för psykiatrisk tvångsvård d.v.s. mot min vilja. Jag mådde så fruktansvärt dåligt. Jag hade påbörjat min första trauma exponerings terapi hos en psykolog, den första… Fortsätt läsa Att bli bältad

Bemötande · C-PTSD · Livet idag · Okategoriserade · psykvård · Självskadebeteende · Tvångsåtgärder

Bakgrund

När jag var bara 19 år gjorde jag mitt första självmordsförsök. Jag utsattes för en stor trigger som utlöste en akut krisreaktion. Jag hade blivit utsatt för grova sexualla övergrepp i åratal av 3 män när jag var 5/6-12 år gammal. Min mor drabbades av en svår psykos när jag var 12 och nästan ett… Fortsätt läsa Bakgrund